ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွထုတ္လုပ္သည့္ ေခတ္မွီသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအေၾကာင္း

[Zawgyi]
ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွာ ဟုိးအရင္ခုႏွစ္မ်ားဆီကေနစတင္ၿပီး BAAC စီးရီး ကင္းလွည့္သံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြကို ျပည္တြင္းမွာဘဲတပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲပါတယ္…။ အမွန္တိုင္းဝန္ခံရမယ္ဆိုရင္ အဆိုပါ၈၀ခုႏွစ္မ်ားက ထုတ္လုပ္ခ့ဲတယ္ သံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားဟာ အသင့္ရွိၿပီး စစ္သံုးယာဥ္မ်ားကို သံခ်ပ္ကာအုပ္ထားတ့ဲ ကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားသာ ျဖစ္ခ့ဲၾကပါတယ္…။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သံခ်ပ္ကာတပ္ရ့ဲ လိုအပ္ေနတ့ဲ တိုက္စစ္စြမ္းရည္ကိုေတာ့ အေကာင္းဆံုးေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခ့ဲၾကပါတယ္…။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ ရွိရင္းစြဲလက္နက္စနစ္မ်ားကို သုေတသနျပဳေလ့လာရင္း ပို၍ပို၍ ေကာင္းမြန္တ့ဲစနစ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခ့ဲပါတယ္…။ သိသာတ့ဲအခ်က္ကေတာ့ ယခင္ BAAC သံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားကို အေျချပဳတီထြင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ MAV စီးရီး သံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ MAVလို႔အတိုေကာက္ေခၚေဝၚတ့ဲ Myanmar Armoured Vehicle (MAV) သံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္မ်ားကို ရရွိထားသည့္ ပံုမ်ားအရဆိုရင္ မ်ိဳးကြဲ(၄)မ်ိဳးေတြ႔ရႏိုင္ပါတယ္…။ အဆိုပါ(၄)မ်ိဳးစလံုးကို ပံုမ်ားႏွင့္တကြေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္…။

MAV-1 Scout Car (ကင္းေထာက္ယာဥ္)

MAV-1 SCဟာဆိုရင္ အရင္ BAAC စီးရီးသံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္ေတြအေပၚအေျခခံထားတယ္ဆိုတာ သိသာပါတယ္…။ ထူးျခားခ်က္အေနျဖင့္ အဆိုပါသံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္ဟာ အရင္ BAAC စီးရီးမ်ားက့ဲသို႔ ရွိရင္းစြဲစစ္ယာဥ္မ်ားကို သံခ်ပ္ကာအုပ္ထားျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ စနစ္တစ္ခုလံုးကို သံခ်ပ္ကာယာဥ္အျဖစ္ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲတည္ေဆာက္ခ့ဲျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ ဒါဟာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရ့ဲ ေခတ္မွီသံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား တည္ေဆာက္မႈ အစလို႔လည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္…။ တပ္ဆင္ထားတ့ဲလက္နက္စနစ္ကို ပံုအရေျပာရမယ္ဆိုရင္ ၁၂.၇မမ စက္ႀကီးတပ္ဆင္ထားပါတယ္…။ ပစ္ခတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုေတာ့ မသိရပါဘူး…။ သံခ်ပ္ကာယာဥ္အေနျဖင့္ တန္ခ်ိန္ (၃.၇၅)တန္ရွိပါတယ္…။

MAV-2 (ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္)

MAV စီးရီးရ့ဲ ဒုတိယမ်ိဳးဆက္ျဖစ္တ့ဲ ေျခလ်င္တင္တိုုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ကေတာ့ BAACစီးရီးမ်ားကေန အေတာ္ေလးခြဲထြက္လာခ့ဲပါၿပီ။ ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ဆိုတ့ဲအတိုင္း စစ္သည္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လိုက္ပါတိုက္ပြဲဝင္ႏိုင္စြမ္းရွိလာၿပီးေတာ့ လက္နက္စနစ္ကိုလည္း ၂၀မမ စက္အေျမာက္အျပင္ ၇.၆၂မမ စက္ကေလးႏွင့္ အားျဖည့္ထားပါတယ္…။ တန္ခ်ိန္(၉)တန္ရွိပါတယ္…။ ပိုၿပီးတိက်တ့ဲ အခ်က္လက္ေတြေတာ့ မရရွိေသးပါဘူး…။

MAV-3 (ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္)

MAV-3 သံခ်ပ္ကာယာဥ္ကေတာ့ MAV-2 ႏွင့္အနည္းငယ္သာ ကြဲျပားတ့ဲတိုက္ယာဥ္ပါ…။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အင္ဂ်င္ပိုင္းဆိုင္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာၿပီးေတာ့ ပစ္အားကိုျမွင့္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္…။က်န္တ့ဲထူးျခားခ်က္ေတာ့ ကၽႊန္ေတာ္မေတြ႔မိပါဘူး…။ (ညီ၊အစ္ကိုေတြအေနႏွင့္ ဝင္ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္…။)

MAV-4 (ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္)

တိုက္ယာဥ္အဖြဲ႔သား (၄)ေယာက္ႏွင့္ ၀.၅စက္ေသနတ္ႏွစ္လက္တြဲ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ MAV-4 ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ဟာဆိုရင္ တန္ခ်ိန္(၆.၇၇)တန္ရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈအစီးေရ ပမာဏမမ်ားဘူးလို႔ သိရပါတယ္…။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ရ့ဲ သံခ်ပ္ကာထုတ္လုပ္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအနက္ MAV စီးရီးေတြအေနႏွင့္ သိရသေလာက္ကိုေဖာ္ျပေပးခ့ဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္…။ ေနာက္ထပ္ေဖာ္ျပေပးမယ့္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေခတ္မွီ သံခ်ပ္ကာကင္းလွည့္ယာဥ္တစ္မ်ိဳးကေတာ့ အေပါ့စားသံခ်ပ္ကာကင္းေထာက္ယာဥ္မ်ားလို႔ သတ္မွတ္ႏိုင္တ့ဲ ULARV စီးရီးမ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ တကယ္ေတာ့ ဒီစီးရီးသံခ်ပ္ကာယာဥ္ေတြဟာ အရင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲဘူးသမွ်ေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားႏွင့္စာရင္ လံုးဝကိုကြဲျပားသြားတ့ဲ ဒီဇိုင္းႏွင့္စနစ္မ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ အနည္းငယ္အက်ယ္ခ်ဲ႔ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္-

ULARV-1

 

ULARV-1 သံခ်ပ္ကာကင္းေထာက္ယာဥ္ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ကဘဲ ဒီဇိုင္းဆြဲတီထြင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ၁၄.၅မမ စက္ႀကီးကိုတပ္ဆင္ထားပါတယ္…။ ယာဥ္ရ့ဲ ႀကံခိုင္မႈဟာ အားရစရာေကာင္းလွၿပီး ရုရွားတပ္မေတာ္သံုး Tigr သံခ်ပ္ကာကင္းေထာက္ယာဥ္မ်ားက့ဲသို႔ပင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိပါတယ္…။ အေပါ့စားကင္းေထာက္ယာဥ္လို႔ သတ္မွတ္ထားပင္မယ့္ ၁၄.၅မမ စက္ေသနတ္ရ့ဲ ထိေရာက္မႈအားဟာ တဖက္ရန္သူကို အေကာင္းဆံုးေခ်မႈန္းႏိုင္စြမ္းရွိေနပါတယ္…။ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ တပ္ဆင္ထားတ့ဲ စက္ေသနတ္မ်ားကို ယာဥ္အတြင္းကေန ထိန္းခ်ဳပ္ပစ္ခတ္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တ့ဲစနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စမ္းသပ္မႈမ်ားအရ သိရွိရပါတယ္…။ လ်င္ျမန္စြာစစ္ကစားလႈပ္ရွားမယ့္ တိုက္ယာဥ္အမ်ိဳးစားတစ္စင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္…။

 

ေလေၾကာင္းရန္အတြက္လည္း Igla က့ဲသို႔ေသာ တာတိုထိေရာက္မႈအားေကာင္းသည့္ ေလကာစနစ္ တပ္ဆင္ထားႏိုင္မႈကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ULARV-1 တိုက္ယာဥ္မ်ားရ့ဲ စြမ္းေဆာင္မႈကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ၾကမယ္ထင္ပါတယ္…။ တပ္မေတာ္ရ့ဲ အနာဂတ္ စီမံကိန္းမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္တ့ဲ စစ္ယာဥ္တန္းမ်ား ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ တိုက္ယာဥ္မ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္…။

ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးသံုး Igla တာတိုပစ္ဒံုးလက္နက္တပ္ ULARV-1

 

ULARV-2

 

ေျခလ်င္တင္တိုက္ခိုက္ေရးယာဥ္ကိုေတာ့ ၁၄.၅မမ စက္ႀကီးအျပင္ Igla က့ဲသို႔ေသာ တာတိုပစ္ ေလေၾကာင္းရန္ ကာကြယ္ေရးလက္နက္စနစ္မ်ားကိုလည္း ပူးတြဲ တပ္ဆင္ထားႏိုင္ပါတယ္…။ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရးတပ္ရင္းမ်ားအတြက္လည္း လိုအပ္ခ်က္အရ Igla တာတိုပစ္ ဒံုးမ်ားတပ္ဆင္ေပးႏိုင္ပါတယ္…။ အတည္ျပဳလို႔မရေသးတ့ဲ သတင္းမ်ားအရဆိုရင္ ကြန္ျပဴတာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစနစ္မ်ားပါ တပ္ဆင္ထားၿပီး သံခ်ပ္ကာတပ္ရင္းမ်ားရ့ဲ အားထားရတ့ဲ တိုက္ယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေနရာယူလာမယ့္ အမ်ိဳးစားလို႔ သိရပါတယ္…။

ULARV-3

 

ဒီကေန႔တင္ျပေပးမယ့္အထဲမွာေတာ့ ညီ၊အစ္ကိုတို႔အတြက္ ထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ ULARV-3 သံခ်ပ္ကာအေၾကာင္းကိုလည္း အနည္းငယ္ေဖာ္ျပေပးပါ့မယ္…။ အရင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲတ့ဲ တိုက္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားစြာထုတ္လုပ္ထားတ့ဲ ULARV-3 သံခ်ပ္ကာယဥ္မ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ဒီဇိုင္းဆြဲထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ၿပီးေတာ့ ထူးျခားခ်က္အေနႏွင့္ ျပည္ပနည္းပညာတစ္ခ်ိဳ႔ကို ပူးေပါင္းတပ္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္…။ ၃၆၀ဒီဂရီလွည့္ပတ္ ပစ္ခတ္ႏုိင္တ့ဲ ၃၀မမလက္နက္စနစ္ကိုေတာ့ ျပည္ပႏိုင္ငံတစ္ခုဆီကေန နည္းပညာဝယ္ယူကာ ျပည္တြင္းမွာဘဲ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခ့ဲၿပီး ေခတ္မွီနည္းပညာမ်ား ထည့္သြင္းထားပါတယ္…။ ယာဥ္ရ့ဲအတြင္းပုိင္းစနစ္ကို အထူးျပဳလုပ္ထားၿပီးေတာ့ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကိုပင္
ေရာင္းခ်ေပးႏိုင္တ့ဲစနစ္ေတြပါဝင္ပါတယ္…။ ယခုပံုမွာေတြ႔ရတ့ဲ သံခ်ပ္ကာယာဥ္ဟာဆိုရင္ စမ္းသပ္ဆဲအဆင့္သာရွိၿပီးေတာ့ အၿပီးသတ္ထုတ္လုပ္မႈျပဳလုပ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္..။ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားရ့ဲ တိုက္စစ္စြမ္းရည္ကိုလည္း မၾကာေသးခင္ကမွ ျပဳလုပ္ခ့ဲတ့ဲ
ေျခလ်င္၊တင့္ႏွင့္သံခ်ပ္ကာ ေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအတြင္းမွာ စမ္းသပ္ခ့ဲၿပီး အားရဖြယ္ေတြ႔ရွိခ့ဲရပါတယ္…။

ကၽႊန္ေတာ္အေနႏွင့္ အမွတ္မမွားဘူးဆိုရင္ ပထမဆံုးေသာ တပ္မေတာ္ထုတ္ ၆×၆ ဘီးတပ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္အမ်ိဳးစားဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ မ်ိဳးကြဲမ်ားရွိသည့္အနက္ အခ်ိဳ႔တိုက္ယာဥ္မ်ားကိုေတာ့ အမိန္႔ေပးယာဥ္အျဖစ္အသံုးျပဳတာကိုလည္း ေတြ႔ရပါတယ္…။

အထက္မွာေဖာ္ျပေပးခ့ဲတ့ဲ သံခ်ပ္ကာတိုက္ယာဥ္မ်ားဟာ ျပည္တြင္းတြင္ပင္ ဒီိဇိုင္းေရးဆြဲထုတ္လုပ္ထားတ့ဲ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားျဖစ္ၿပီးေတာ့ ယူကရိန္း၏ ကမာၻေက်ာ္ BTR-3U ႏွင့္ MT-LBMsh က့ဲသို႔ေသာ သံခ်ပ္ကာႏွင့္အေပါ့စားတင့္မ်ားကိုပင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္…။

ေနာက္ဆံုးတစ္ခုကေတာ့ အလြန္ထူးျခားတ့ဲ သတင္းတစ္ခုပါဘဲ…။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ အႀကီးစားစက္ရံုေတြကို အရင္က ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ဒီလိုျမင္ေတြ႔ရမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္မထားခ့ဲမိတာ အမွန္ဘဲျဖစ္ပါတယ္…။ ျမဝတီသတင္းကေန ထုတ္လႊင့္ခ့ဲတ့ဲ သတင္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္…။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အတြက္ အေရးႀကီးလွတ့ဲ စစ္ယာဥ္မ်ားထုတ္လုပ္မႈပါ…။ ျပည္တြင္းထုတ္ ၁၂၂မမအတြဲလိုက္ပစ္ ဒံုးပစ္စင္မ်ားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျမာက္ဆြဲယာဥ္မ်ားအျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ Heavy Duty Military Truckမ်ား ထုတ္လုပ္မႈအား ျမင္ေတြ႔ရစဥ္ျဖစ္ပါသည္…။

 

 

(အထက္ပါ ေဖာ္ျပထားေသာ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၏ အခ်က္လက္မွားမ်ားရွိပါက ကၽႊန္ေတာ့္၏ အမွားသာလ်င္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ မိတ္ေဆြတို႔အေနျဖင့္ ေကာ္မန္႔မွတစ္ဆင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ေထာက္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…။)

Source – MMMilitary

(Visited 95 times, 95 visits today)

[Unicode]
မြန်မာ့တပ်မတော်မှာ ဟိုးအရင်ခုနှစ်များဆီကနေစတင်ပြီး BAAC စီးရီး ကင်းလှည့်သံချပ်ကာယာဉ်တွေကို ပြည်တွင်းမှာဘဲတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်…။ အမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင် အဆိုပါ၈၀ခုနှစ်များက ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ် သံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်များဟာ အသင့်ရှိပြီး စစ်သုံးယာဉ်များကို သံချပ်ကာအုပ်ထားတဲ့ ကင်းလှည့်ယာဉ်များသာ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်…။ သို့သော် တပ်မတော်သံချပ်ကာတပ်ရဲ့ လိုအပ်နေတဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းရည်ကိုတော့ အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်…။

မြန်မာ့တပ်မတော်ဟာ ရှိရင်းစွဲလက်နက်စနစ်များကို သုတေသနပြုလေ့လာရင်း ပို၍ပို၍ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်များအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်…။ သိသာတဲ့အချက်ကတော့ ယခင် BAAC သံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်များကို အခြေပြုတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ MAV စီးရီး သံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်များဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ MAVလို့အတိုကောက်ခေါ်ဝေါ်တဲ့ Myanmar Armoured Vehicle (MAV) သံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်များကို ရရှိထားသည့် ပုံများအရဆိုရင် မျိုးကွဲ(၄)မျိုးတွေ့ရနိုင်ပါတယ်…။ အဆိုပါ(၄)မျိုးစလုံးကို ပုံများနှင့်တကွဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…။

MAV-1 Scout Car (ကင်းထောက်ယာဉ်)

 

MAV-1 SCဟာဆိုရင် အရင် BAAC စီးရီးသံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်တွေအပေါ်အခြေခံထားတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်…။ ထူးခြားချက်အနေဖြင့် အဆိုပါသံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်ဟာ အရင် BAAC စီးရီးများကဲ့သို့ ရှိရင်းစွဲစစ်ယာဉ်များကို သံချပ်ကာအုပ်ထားခြင်းမဟုတ်တော့ဘဲ စနစ်တစ်ခုလုံးကို သံချပ်ကာယာဉ်အဖြစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ ဒါဟာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ခေတ်မှီသံချပ်ကာယာဉ်များ တည်ဆောက်မှု အစလို့လည်း သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်…။ တပ်ဆင်ထားတဲ့လက်နက်စနစ်ကို ပုံအရပြောရမယ်ဆိုရင် ၁၂.၇မမ စက်ကြီးတပ်ဆင်ထားပါတယ်…။ ပစ်ခတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကိုတော့ မသိရပါဘူး…။ သံချပ်ကာယာဉ်အနေဖြင့် တန်ချိန် (၃.၇၅)တန်ရှိပါတယ်…။

MAV-2 (ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်)

 

MAV စီးရီးရဲ့ ဒုတိယမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်ကတော့ BAACစီးရီးများကနေ အတော်လေးခွဲထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်ဆိုတဲ့အတိုင်း စစ်သည်များအနေဖြင့်လည်း လိုက်ပါတိုက်ပွဲဝင်နိုင်စွမ်းရှိလာပြီးတော့ လက်နက်စနစ်ကိုလည်း ၂၀မမ စက်အမြောက်အပြင် ၇.၆၂မမ စက်ကလေးနှင့် အားဖြည့်ထားပါတယ်…။ တန်ချိန်(၉)တန်ရှိပါတယ်…။ ပိုပြီးတိကျတဲ့ အချက်လက်တွေတော့ မရရှိသေးပါဘူး…။

MAV-3 (ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်)

 

MAV-3 သံချပ်ကာယာဉ်ကတော့ MAV-2 နှင့်အနည်းငယ်သာ ကွဲပြားတဲ့တိုက်ယာဉ်ပါ…။ ထူးခြားချက်ကတော့ အင်ဂျင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီးတော့ ပစ်အားကိုမြှင့်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်…။ကျန်တဲ့ထူးခြားချက်တော့ ကျွှန်တော်မတွေ့မိပါဘူး…။ (ညီ၊အစ်ကိုတွေအနေနှင့် ဝင်ထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်…။)

MAV-4 (ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်)

 

တိုက်ယာဉ်အဖွဲ့သား (၄)ယောက်နှင့် ဝ.၅စက်သေနတ်နှစ်လက်တွဲ တပ်ဆင်ထားတဲ့ MAV-4 ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်ဟာဆိုရင် တန်ချိန်(၆.၇၇)တန်ရှိပြီး ထုတ်လုပ်မှုအစီးရေ ပမာဏမများဘူးလို့ သိရပါတယ်…။

မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ သံချပ်ကာထုတ်လုပ်ရေး စီမံကိန်းများအနက် MAV စီးရီးတွေအနေနှင့် သိရသလောက်ကိုဖော်ပြပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်…။ နောက်ထပ်ဖော်ပြပေးမယ့် မျိုးဆက်သစ်ခေတ်မှီ သံချပ်ကာကင်းလှည့်ယာဉ်တစ်မျိုးကတော့ အပေါ့စားသံချပ်ကာကင်းထောက်ယာဉ်များလို့ သတ်မှတ်နိုင်တဲ့ ULARV စီးရီးများဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ တကယ်တော့ ဒီစီးရီးသံချပ်ကာယာဉ်တွေဟာ အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ဘူးသမျှသော သံချပ်ကာယာဉ်များနှင့်စာရင် လုံးဝကိုကွဲပြားသွားတဲ့ ဒီဇိုင်းနှင့်စနစ်များဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ အနည်းငယ်အကျယ်ချဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်-

ULARV-1

 

ULARV-1 သံချပ်ကာကင်းထောက်ယာဉ်ကို မြန်မာ့တပ်မတော်ကဘဲ ဒီဇိုင်းဆွဲတီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ၁၄.၅မမ စက်ကြီးကိုတပ်ဆင်ထားပါတယ်…။ ယာဉ်ရဲ့ ကြံခိုင်မှုဟာ အားရစရာကောင်းလှပြီး ရုရှားတပ်မတော်သုံး Tigr သံချပ်ကာကင်းထောက်ယာဉ်များကဲ့သို့ပင် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်…။ အပေါ့စားကင်းထောက်ယာဉ်လို့ သတ်မှတ်ထားပင်မယ့် ၁၄.၅မမ စက်သေနတ်ရဲ့ ထိရောက်မှုအားဟာ တဖက်ရန်သူကို အကောင်းဆုံးချေမှုန်းနိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်…။ ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာနောက်တစ်ချက်ကတော့ တပ်ဆင်ထားတဲ့ စက်သေနတ်များကို ယာဉ်အတွင်းကနေ ထိန်းချုပ်ပစ်ခတ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးတော့ ထိရောက်တဲ့စနစ်ဖြစ်ကြောင်း စမ်းသပ်မှုများအရ သိရှိရပါတယ်…။ လျင်မြန်စွာစစ်ကစားလှုပ်ရှားမယ့် တိုက်ယာဉ်အမျိုးစားတစ်စင်းဘဲ ဖြစ်ပါတယ်…။

 

လေကြောင်းရန်အတွက်လည်း Igla ကဲ့သို့သော တာတိုထိရောက်မှုအားကောင်းသည့် လေကာစနစ် တပ်ဆင်ထားနိုင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ULARV-1 တိုက်ယာဉ်များရဲ့ စွမ်းဆောင်မှုကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်…။ တပ်မတော်ရဲ့ အနာဂတ် စီမံကိန်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ စစ်ယာဉ်တန်းများ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် တိုက်ယာဉ်များလည်းဖြစ်ပါတယ်…။

လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးသုံး Igla တာတိုပစ်ဒုံးလက်နက်တပ် ULARV-1

 

ULARV-2

 

ခြေလျင်တင်တိုက်ခိုက်ရေးယာဉ်ကိုတော့ ၁၄.၅မမ စက်ကြီးအပြင် Igla ကဲ့သို့သော တာတိုပစ် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးလက်နက်စနစ်များကိုလည်း ပူးတွဲ တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်…။ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်ရင်းများအတွက်လည်း လိုအပ်ချက်အရ Igla တာတိုပစ် ဒုံးများတပ်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်…။ အတည်ပြုလို့မရသေးတဲ့ သတင်းများအရဆိုရင် ကွန်ပြူတာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ်များပါ တပ်ဆင်ထားပြီး သံချပ်ကာတပ်ရင်းများရဲ့ အားထားရတဲ့ တိုက်ယာဉ်များအဖြစ် နေရာယူလာမယ့် အမျိုးစားလို့ သိရပါတယ်…။

ULARV-3

 

ဒီကနေ့တင်ပြပေးမယ့်အထဲမှာတော့ ညီ၊အစ်ကိုတို့အတွက် ထူးထူးခြားခြားအဖြစ် ULARV-3 သံချပ်ကာအကြောင်းကိုလည်း အနည်းငယ်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်…။ အရင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ တိုက်ယာဉ်များနှင့် ကွဲပြားစွာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ULARV-3 သံချပ်ကာယဉ်များကို မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဒီဇိုင်းဆွဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ ထူးခြားချက်အနေနှင့် ပြည်ပနည်းပညာတစ်ချို့ကို ပူးပေါင်းတပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်…။ ၃၆၀ဒီဂရီလှည့်ပတ် ပစ်ခတ်နိုင်တဲ့ ၃၀မမလက်နက်စနစ်ကိုတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုဆီကနေ နည်းပညာဝယ်ယူကာ ပြည်တွင်းမှာဘဲ တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ခေတ်မှီနည်းပညာများ ထည့်သွင်းထားပါတယ်…။ ယာဉ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းစနစ်ကို အထူးပြုလုပ်ထားပြီးတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံများကိုပင်
ရောင်းချပေးနိုင်တဲ့စနစ်တွေပါဝင်ပါတယ်…။ ယခုပုံမှာတွေ့ရတဲ့ သံချပ်ကာယာဉ်ဟာဆိုရင် စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်သာရှိပြီးတော့ အပြီးသတ်ထုတ်လုပ်မှုပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါတယ်..။ သံချပ်ကာယာဉ်များရဲ့ တိုက်စစ်စွမ်းရည်ကိုလည်း မကြာသေးခင်ကမှ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့
ခြေလျင်၊တင့်နှင့်သံချပ်ကာ လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုအတွင်းမှာ စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး အားရဖွယ်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်…။

ကျွှန်တော်အနေနှင့် အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် ပထမဆုံးသော တပ်မတော်ထုတ် ၆×၆ ဘီးတပ် သံချပ်ကာယာဉ်အမျိုးစားဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ မျိုးကွဲများရှိသည့်အနက် အချို့တိုက်ယာဉ်များကိုတော့ အမိန့်ပေးယာဉ်အဖြစ်အသုံးပြုတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်…။

အထက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ သံချပ်ကာတိုက်ယာဉ်များဟာ ပြည်တွင်းတွင်ပင် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထုတ်လုပ်ထားတဲ့ သံချပ်ကာယာဉ်များဖြစ်ပြီးတော့ ယူကရိန်း၏ ကမ္ဘာကျော် BTR-3U နှင့် MT-LBMsh ကဲ့သို့သော သံချပ်ကာနှင့်အပေါ့စားတင့်များကိုပင် တပ်မတော်အနေဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်…။

နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ အလွန်ထူးခြားတဲ့ သတင်းတစ်ခုပါဘဲ…။ မြန်မာ့တပ်မတော် အကြီးစားစက်ရုံတွေကို အရင်က ကျွှန်တော်တို့ ဒီလိုမြင်တွေ့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်မထားခဲ့မိတာ အမှန်ဘဲဖြစ်ပါတယ်…။ မြဝတီသတင်းကနေ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ သတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်…။ မြန်မာ့တပ်မတော်အတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ စစ်ယာဉ်များထုတ်လုပ်မှုပါ…။ ပြည်တွင်းထုတ် ၁၂၂မမအတွဲလိုက်ပစ် ဒုံးပစ်စင်များအဖြစ် သော်လည်းကောင်း၊ အမြောက်ဆွဲယာဉ်များအဖြစ် သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်မည့် Heavy Duty Military Truckများ ထုတ်လုပ်မှုအား မြင်တွေ့ရစဉ်ဖြစ်ပါသည်…။

 

 

(အထက်ပါ ဖော်ပြထားသော သံချပ်ကာယာဉ်များ၏ အချက်လက်မှားများရှိပါက ကျွှန်တော့်၏ အမှားသာလျင်ဖြစ်ပြီးတော့ မိတ်ဆွေတို့အနေဖြင့် ကော်မန့်မှတစ်ဆင့်သော်လည်းကောင်း ထောက်ပြပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…။)

Source – MMMilitary

(Visited 95 times, 95 visits today)