အေမတစ္ဦးမွ ရင္ဖြင့္ စာတစ္ရြက္

အေမ တစ္ဦးမွ သားသမီးအိမ္မွာ ေနရတာ မြန္းၾကပ္လာေတာ့ ေရးထားတဲ့ စာေလးတစ္ေစာင္ကို

မက္ေဆ့မွ ပို႔ထားလို႔ ျပန္လည္ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

 

သားသမီးေတြ မိဘအိမ္မွာ ေနတုန္းကဆိုရင္

ကိုယ့္အိမ္ဆိုၿပီး ေနခ်င္သလိုေန ၊ စားခ်င္သလို စား ၊ လုပ္ခ်င္သလို လုပ္ေနၾကေပမယ့္

မိဘေတြ သားသမီးအိမ္မွာေနေတာ့ မ်က္ႏွာၾကည့္ၿပီး ေနရတယ္……