တစ္ေခတ္ဆန္းလာေသာ ရုရွားတပ္မေတာ္

[Zawgyi]
ရုရွားႏိုင္ငံသည္ ဧရိယာစတုရန္းမိုင္ ၆.၆ သန္းခန္ ့က်ယ္ဝန္းျပီးဥေရာပတိုက္ႏွင့္အာရွတိုက္ရွိေဒသအမ်ား အၿပားသည္ ရုရွားနိုင္ငံထဲတြင္ပါ၀င္သည္ ။ ပထ၀ီတည္ေနရာ အေနအထားအရအာရွ တိုက္ေျမာက္ဘက္၊ အာတိတ္သမုဒၵရာႏွင့္ ထိစပ္ေနၿပီး ဥပေရာႏွင့္ ေျမာက္ပစိဖိတ္ သမုဒၵရာတို႔ၾကားတြင္ တည္ရွိေနသည္။ Ural ေတာင္တန္းႀကီးက ရွရွားအား အာရွနဲ႕ဥေရာပဟု၍ ပိုင္းျခားထား ေလသည္။

ရွရွားအား ၁၉-ရာစုအခ်ိန္က ကၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ ဥေရာပႏွင့္အာရွတြင္လည္း နယ္ပယ္မ်ားရရွိပိုင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၄-
ခုႏွစ္ခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ႕ေသာ ရုရွား-ဂ်ပန္ စစ္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ျပီး ေနာက္ ၁၉၀၅ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားခဲ့ျပီး ပါလီမန္ ဖြဲ႕စည္းပံု ျပန္လည္ျပင္ခဲ့ကာ အျခားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ထိုခ်ိန္မွစ၍ အင္ပါယာႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ရွင္သန္ခဲ႔ေသာ ရုရွားသည္ အမ်ိဳးသားေရး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အေနျဖင့္သာ ဆက္လက္ရွင္ခဲ႔ရသည္။ ဂ်ာမနီနိုင္ငံကို ဒုတိယကမာၻစစ္ အတြင္းသို႔ ဦးေဆာင္ေခၚယူခဲ့သည့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုတပ္နီေတာ္-Red Army သည္ စစ္အတြင္း ဥေရာပ အေရွ႕ပိုင္းဘာလင္ၿမိဳ႕ထိသိမ္းပိုက္ ႏိုင္ခဲ႔ သည္။

ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၁၇ ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္မီအခ်ိန္ထိ ရိုမန္ေနာ့ဗ္မင္းဆက္မ်ားက အုပ္စိုးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ပုန္ကန္ထၾကြမႈမ်ားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၁၉၁၇ ေအာက္တိုဘာေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြါးခ်ိန္အတြင္း လီနင္ေခါင္းေဆာင္ေသာ ေဘာ္ရွီဗစ္ (Bolshevik) ႏွင့္ မားေတာ့၊ ႏွင့္ တေရာ့စကီး ေခါင္းေဆာင္ေသာ မင္ရွီဗစ္ (Menshevik) အဖြဲ႔မ်ား ေပၚေပါက္လာကာ ဆိုရွယ္လစ္ေတာ္လွန္ေရး ႏွင့္ ဘူဇြာေတာ္လွန္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးႀကီးထားျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

လီနင္ဟု ေက်ာ္ၾကားသည့္ ဗလာဒီမစ္ အီလစ္ခ်္ အိုလ်ာေနာ့ (Valdimic Ilyichi Olyanor) သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆံုးေသာ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္သူ၊ မာ့ခ္ဝါဒကို လက္ေတြ႕ အေကာင္ထည္ေဖၚသူအျဖစ္အမ်ားကသိၾကသည္။

ကားလ္မာ့ခ္ ေျပာသမွ်ကိုယံုၾကည္စြာျဖင့္လိုက္နာသူအျဖစ္လည္း ေက်ာ္ၾကား သည္။ ႐ု႐ွားဆိုရွယ္ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေသာအခါ အင္အားပိုႀကီးသည့္ ေဘာ္ရွီဗစ္ပါတီ (Bolsheviks) ၏ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာသည္။

လီနင္ အစျပဳေသာေတာ္လွန္ေရးေၾကာင့္ အစစအရာတြင္ ေနာက္က်က်န္ေနသည့္ ရုရွားသည္ ေခတ္သစ္တရပ္သို႔ လ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္သြားခဲ့သည္မွာ ျငင္းမရႏိုင္ေပ။

ထို႔ျပင္ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ဆိုသလိုပင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္လာၿပီးေနာက္ ၁၉၇၉ ထိ ကြန္ျမဴနစ္ၾသဇာပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ အားေကာင္းႏိုင္ခဲ့သည္ ဟုဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်ိန္အထိ ကမာၻ႔လူဦးေရ၏ သံုပံုတပံုမွာ ကြန္ျမဴနစ္အရိပ္ေအာက္တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္မွာကား အထင္အရွားပင္ျဖစ္သည္။

လီနင္သည္ အစြမ္းထက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားသာမဟုတ္ စာေရးေကာင္းသူ တဦးလည္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျမဴနစ္ က်မ္းစာ
အုပ္မ်ားစြာကိုလည္း ေရးသားခဲ႔ေလသည္။

ကမာၻစစ္အတြင္း ရုရွားစစ္တပ္၏ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါးႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုရွႏိုင္ငံ၏ အဓိကၿမိဳ႕ၾကီးမ်ားတြင္ အဓိကရံုးမ်ားေပၚေပါက္လာခဲ့ျပီး USSR (Union of Soviet Socialist Republics)ဟူ၍တည္ေထာင္ခဲ႕သည္။

အာဏာရွင္ အိုင္အိုစစ္ဖ္ စတာလင္ (Iosif Starlin 1928-53) လက္ထက္တြင္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့ျပီး ရုရွားတို႔ၾကီးစိုးေသာ ဆိုဗီယက္ယူနီယံတြင္ လူေပါင္းသန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရသည္။

ေနာက္ပိုင္း ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ဆိုဗီယက္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးတိုးတက္မႈ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ျပီး အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး မစ္ေခးလ္ေဂၚဘာေခ်ာ့ လက္ထက္တြင္ ဆန္းသစ္ေသာ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒကို အသက္သြင္းရန္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္မႈ ဟူေသာ မူ၀ါဒမ်ား စတင္က်င့္သံုးခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္းအထမေျမာက္ခဲ႕ေပ။

ရုရွားနိုင္ငံသည္ ဆိုဗီယက္ေခတ္အလြန္ ဒီမိုကေရစီ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲခဲ့ျပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္ အာဏာရွင္ စနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း သမၼတေဂၚဘာေခ်ာ့ လက္ထက္္ တစ္ပါတီစနစ္ကုိစြန္႔လႊတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲသြားမႈႏွင့္အတူ တစ္ခ်ိန္က အေနာက္အုပ္စုမ်ားဖိန္႕ဖိန္႕ တုန္ေအာင္ ေၾကာက္လန္႕ ခဲ့ရေသာဆိုဗီယက္ တပ္မေတာ္ႀကီးလည္းေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ရေလသည္။

ဆိုဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုထံမွ အေမြဆက္ခံခဲ့ေသာ ရုရွားတပ္မေတာ္ကား ဟန္သာရိွၿပီး အဆန္မရိွသည့္ အေျမာက္ အလားျဖစ္ေနသည္ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳကာေလွာင္ေျပာင္ခဲ့သည္။

ဆိုဗီယက္အေမြခံျဖစ္ေသာ ရုရွားဖယ္ဒ အေရးတြင္လည္း စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ားစြာတို႔ကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ ရုရွားတို႕တြင္ အႏုျမဴလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနေသာ္လည္း မည္သူကမွ် အေလးထားမႈ မရိွေတာ့ကာ ဥေရာပလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္မႈမ်ားတြင္လည္း ေနတိုးတို႔၏ ျပဳလုပ္စီမံလုပ္ေဆာင္သမွ်ကို ရုရွားအေနျဖင့္ လက္ပိုက္ ၾကည့္ေနခဲ့ရသည္မွာ ၾကာၿပီေလျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအားျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို ဂရုတစိုက္ က်င္းပျပီး ယခင္သမၼတေဟာင္းမ်ား လက္ထက္မွစတင္၍ လက္ရွိသမၼတပူတင္ထိ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား အေပၚတြင္ လူၾကိဳက္မ်ားမႈ၊ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ရုရွားသည္ စြမ္းအင္ၾကြယ္၀ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ မွ ကမာၻ႔စစ္ေရးတြင္လည္း အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေရာက္ရွိ ရပ္တည္လာႏိုင္ခဲ႔ေပသည္။ ထိုမွရွရွား၏ တပ္မေတာ္ သည္ တေက်ာျပန္လည္ကာတေခတ္ဆန္းလာခဲ႕ေပသည္။

ရုရွားႏုိင္ငံ၏ စစ္ေရးအသုံးစရိတ္သည္ တစ္ႏွစ္ကုိေဒၚလာ ၇၆.၆ ဘီလီယံရွိေနျပီး စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ကုိ ျမွင့္တင္ဖုိ႕ ျပဳလုပ္ေနပါသည္။

စစ္သားစုေဆာင္မႈစနစ္တြင္ ရုရွားတို႔သည္အစဥ္အလာက်င့္သံုး ခဲ့သည့္ စစ္သားစုေဆာင္းမႈ စနစ္ပါရွိသည့္ အမ်ိဳးသားစစ္မႈထမ္းဥပေဒကို အေျခခံသည့္မဝင္မေနရစစ္မႈထမ္းစနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္ ထိုစနစ္သည္ ေခတ္သစ္ စစ္ပြဲကို ဆင္ႏြဲရာတြင္ ကိုက္ညီမႈ မရွိေတာ့သည့္အတြက္ ရုရွားတို႕သည္ အေနာက္အုပ္စု တပ္မေတာ္မ်ားကဲ့သို႕ပင္ ဆႏၵအေလွ်ာက္ စစ္မႈထမ္းေဆာင္သည့္ စနစ္ကိုက်င့္သံုး ႏုိင္ရန္အတြက္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစတင္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ထိုေလွ်ာ့ခ်မည့္ အင္အားအမ်ားစုမွာတိုက္ခိုက္ေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွမဟုတ္ပဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ တပ္ဖြဲ႕မ်ား တြင္သာေလွ်ာ့ခ်သြား
မည္ဟု ဆိုထားေပသည္။ ရုရွားတပ္မေတာ္စစ္သည္အင္အားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအား သမၼတ၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ အညီ ဖြဲ႔စည္းရေပသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ သန္း ၁၅၀ေက်ာ္ရိွျပီး ယခင္အျမဲတမ္းစစ္သည္အင္အား ၇၉၈၅၂၇ ေက်ာ္ရွိေနျပီးအရန္အင္
အားသည္ ၂ သန္းေက်ာ္ ထိရွိေပသည္။ သို႕ေသာ္လည္းဖြဲ႕စည္းပံုေျပာင္းလဲကာ ျမင့္တင္လာမႈ႕အရာ ၂၀၁၇- ခုႏွစ္တြင္ စစ္တပ္အမႈ႕ ထမ္း ဦးေရ ၁၉၀၀၃ဝဝဝ ထိရိွလာခဲ႕သည္။

ရုရွားႏုိင္ငံစစ္တပ္၏ၾကည္းတပ္ပိုင္ဆိုင္မႈ႕မွာကမာၻအင္အားအၾကီးဆုံး တင့္ကားတပ္စုကို ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး တင့္ကားေပါင္း ၂၀၂၁၆ ပုိင္ဆုိင္ထားပါသည္ ။ ၎ တို႔တြင္ Armored Fighting Vehicles- ၃၂၉၈ စီး၊ Self-Propelled Artillery- ၅၉၇၂ စီး၊ Towed Artillery- ၄၆၂၅ စီး ၊Rocket Projectors- ၃၇၉၃ စီးစသည္တို႕ကို ဆိုင္ထားပါသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ေရတပ္တြင္မူ အားကား ေလယာဥ္တင္သေဘၤာက – ၁ စီး၊ Frigates- ၆ စီး၊ Destroyers- ၁၅ စီး၊ Corvettes- ၈၁ စီး၊ Submarines- ၆၃ စီး၊ Patrol Craft-၂၈ စီး၊ Mine Warfare Vessels- ၄၆ စီး ၊ Naval
Assets-၃၅၂ စီးစသည္တို႕ကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ ေရတပ္အင္အား ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္လည္းေခတ္မွီလက္နက္ဆန္းမ်ား တပ္ဆင္အသုံးျပဳကာစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုလည္း အစဥ္ဆိုသလို လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ရွရွား၏ ေလတပ္အင္အား သည္ကား ေလာယာဥ္ေပါင္း ၃၇၉၄ စင္းပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး Fighter Aircraft- ၈၀၆ စီး၊ Helicopter -၁၃၈၉ (တိုက္ခိုက္ေရး ၄၉၀ စီး) Attack Aircraft- ၁၄၃၈ စီး၊ Transport Aircraft- ၁၁၂၄ စီး ၊ Trainer Aircraft- ၃၈၇ စီး ႏွင့္ စီးကိုပိုင္ဆိုင္ထားပါသည္။ သိုျဖစ္၍ ရုရွားႏိုင္ငံ၏ ေလ တပ္အင္အားသည္လည္း ေတာင့္တင္းခိုင္မာေသာ အေျခ အေနတစ္ခုတြင္ ရပ္တည္ေနႏိုင္ၿပီး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ကာအဆင့္ျမင့္တင္ေနမႈမ်ားအားဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

လြန္ခဲ႕ေသာကာလကပင္ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ တရပ္လံုးအေနျဖင့္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ႀကီးၾကပ္မႈ က႑၊ တပ္သားသစ္ စုေဆာင္းမႈ က႑၊ လက္နက္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္ေရး က႑၊ အထူးစစ္ဆင္ေရး က႑ႏွင့္ အႏုျမဴ လက္နက္ က႑ မ်ားတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို စတင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရုရွားတပ္မေတာ္သည္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံကဲ့သို႕ပင္ စစ္ေျမျပင္ရိွ တပ္မွဴးကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝေပးသည့္ ကြပ္ကဲမႈ စနစ္ကိုစတင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူလက ရိွေနသည့္ စစ္ေဒသေျခာက္ခုႏွင့္ ေရတပ္ေတာ္ ေလးခုကို အေနာက္ ဥေရာပေဒသပါဝင္ေသာ အေနာက္ပိုင္းေဒသကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္ ၊ ဗဟုိအာရွ ေဒသပါဝင္ေသာ ေတာင္ပိုင္း ေဒသကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္၊ အာရွေဒသပါဝင္ေသာ အေရွ႕ပိုင္းေဒသကြပ္ကဲမႈ ဌာနခ်ဳပ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖြဲ႕စည္း
ခဲ့ေပသည္။

ရုရွားႏွင့္ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတို႕ ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ မဟာဗ်ဴဟာ လက္နက္ေလွ်ာ့ခ်ေရး စာခ်ဳပ္တြင္ အမ်ားဆံုးထားရိွ ႏုိင္သည့္ နူ်ဳကလီးယား ထိပ္ဖူးအေရအတြက္ကို ၂၂ဝဝ အထိခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ရာ ရုရွားတို႕ အေနျဖင့္ အမ်ားဆံုးထား ႏုိင္သည့္
အေရအတြက္သို႕ ေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားေနသည္ကို္ ေတြရေပမည္။

ထိုကဲ့သို႕ အေရအတြက္ကိုတိုးျမႇင့္ သကဲ့သို႕တစ္ဖက္ကလည္း ရိွၿပီးဒံုးပ်ံမ်ားကို ပိုိုမိုေခတ္မီသည့္ဒံုးပ်ံအမ်ိဳးအစားမ်ား
ႏွင့္ အစားထိုး ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရိွေပသည္။

ရုရွားစစ္ေရးကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားကအေမရိကန္တို႕၏ ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္ကို ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွသာ တိုက္ပြဲဝင္ရန္ အသင့္ အေနအထားျဖစ္မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားၿပီး ထိုအခ်ိန္တြင္ ရုရွားတို႔၏ အႏ်ဳုျမဴတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္လည္း ထိုစနစ္ကိုေက်ာ္လႊား ႏုိင္စြမ္းရိွေနမည္ဟု သံုးသပ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ရွရွားဟာ ႏ်ဳကလီးယားလက္နက္ေပါင္း ၈၅၀၀ ေက်ာ္ပုိင္ဆုိင္ထားျပီး ကမာၻအင္အားၾကီစစ္အင္းအား အေကာင္းဆံုး
ဆယ္နိုင္ငံစာရင္း ဝင္လည္းျဖစ္သကဲ႕သို႕ ယခုလက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ရုရွား၏ စစ္ေရးအင္အား ေတာင့္တင္း ခိုင္မာမႈမ်ားသည္ ခန္႔မွန္းေျပာဆိုရန္ ခက္ေလာက္ေအာင္ပင္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေနေသတပ္မေတာ္ ကိုဖြဲ႕စည္းထားနိုင္ခဲ႕ေပသည္။

(ျပည္႕စံုမႈ႕နည္းလြဲမွားမႈ႕ရိွက စာေရးသူအမွားသာျဖစ္သည္။)
လတ္တေလာ ေျပာင္းလည္းတိုးတက္မႈမ်ားမပါေသးေပ ။

[Unicode]
ရုရှားနိုင်ငံသည် ဧရိယာစတုရန်းမိုင် ၆.၆ သန်းခန့်ကျယ်ဝန်းပြီးဥရောပတိုက်နှင့်အာရှတိုက်ရှိဒေသအများ အပြားသည် ရုရှားနိုင်ငံထဲတွင်ပါဝင်သည် ။ ပထဝီတည်နေရာ အနေအထားအရအာရှ တိုက်မြောက်ဘက်၊ အာတိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့် ထိစပ်နေပြီး ဥပရောနှင့် မြောက်ပစိဖိတ် သမုဒ္ဒရာတို့ကြားတွင် တည်ရှိနေသည်။ Ural တောင်တန်းကြီးက ရှရှားအား အာရှနဲ့ဥရောပဟု၍ ပိုင်းခြားထား လေသည်။

ရှရှားအား ၁၉-ရာစုအချိန်က ကကြည့်မည်ဆိုပါလျှင် ဥရောပနှင့်အာရှတွင်လည်း နယ်ပယ်များရရှိပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၀၄-
ခုနှစ်ချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရုရှား-ဂျပန် စစ်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်ပြီး နောက် ၁၉၀၅ တော်လှန်ရေးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ပါလီမန် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြန်လည်ပြင်ခဲ့ကာ အခြားသော ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ထိုချိန်မှစ၍ အင်ပါယာနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရှင်သန်ခဲ့သော ရုရှားသည် အမျိုးသားရေး နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ အနေဖြင့်သာ ဆက်လက်ရှင်ခဲ့ရသည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံကို ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အတွင်းသို့ ဦးဆောင်ခေါ်ယူခဲ့သည့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတပ်နီတော်-Red Army သည် စစ်အတွင်း ဥရောပ အရှေ့ပိုင်းဘာလင်မြို့ထိသိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့ သည်။

ရုရှားနိုင်ငံတွင် ၁၉၁၇ တော်လှန်ရေးမတိုင်မီအချိန်ထိ ရိုမန်နော့ဗ်မင်းဆက်များက အုပ်စိုးခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ပုန်ကန်ထကြွမှုများပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။

၁၉၁၇ အောက်တိုဘာတော်လှန်ရေး ဖြစ်ပွါးချိန်အတွင်း လီနင်ခေါင်းဆောင်သော ဘော်ရှီဗစ် (Bolshevik) နှင့် မားတော့၊ နှင့် တရော့စကီး ခေါင်းဆောင်သော မင်ရှီဗစ် (Menshevik) အဖွဲ့များ ပေါ်ပေါက်လာကာ ဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေး နှင့် ဘူဇွာတော်လှန်ရေး လုပ်ငန်းများကို ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားပြီး လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။

လီနင်ဟု ကျော်ကြားသည့် ဗလာဒီမစ် အီလစ်ချ် အိုလျာနော့ (Valdimic Ilyichi Olyanor) သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံးသော ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံဖြစ်သည့် ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုကို တည်ထောင်သူ၊ မာ့ခ်ဝါဒကို လက်တွေ့ အကောင်ထည်ဖေါ်သူအဖြစ်အများကသိကြသည်။

ကားလ်မာ့ခ် ပြောသမျှကိုယုံကြည်စွာဖြင့်လိုက်နာသူအဖြစ်လည်း ကျော်ကြား သည်။ ရုရှားဆိုရှယ်ဒီမိုက ရက်တစ်ပါတီ နှစ်ခြမ်းကွဲသောအခါ အင်အားပိုကြီးသည့် ဘော်ရှီဗစ်ပါတီ (Bolsheviks) ၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာသည်။

လီနင် အစပြုသောတော်လှန်ရေးကြောင့် အစစအရာတွင် နောက်ကျကျန်နေသည့် ရုရှားသည် ခေတ်သစ်တရပ်သို့ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်သွားခဲ့သည်မှာ ငြင်းမရနိုင်ပေ။

ထို့ပြင် ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ဆိုသလိုပင် ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံများ ပေါ်ပေါက်လာပြီးနောက် ၁၉၇၉ ထိ ကွန်မြူနစ်သြဇာပျံ့နှံ့မှု အားကောင်းနိုင်ခဲ့သည် ဟုဆိုရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်အထိ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ သုံပုံတပုံမှာ ကွန်မြူနစ်အရိပ်အောက်တွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်မှာကား အထင်အရှားပင်ဖြစ်သည်။

လီနင်သည် အစွမ်းထက်သည့် နိုင်ငံရေးသမားသာမဟုတ် စာရေးကောင်းသူ တဦးလည်းဖြစ်သည်။ ကွန်မြူနစ် ကျမ်းစာ
အုပ်များစွာကိုလည်း ရေးသားခဲ့လေသည်။

ကမ္ဘာစစ်အတွင်း ရုရှားစစ်တပ်၏ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် ရုရှနိုင်ငံ၏ အဓိကမြို့ကြီးများတွင် အဓိကရုံးများပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီး USSR (Union of Soviet Socialist Republics)ဟူ၍တည်ထောင်ခဲ့သည်။

အာဏာရှင် အိုင်အိုစစ်ဖ် စတာလင် (Iosif Starlin 1928-53) လက်ထက်တွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို ပိုမိုခိုင်မာစေခဲ့ပြီး ရုရှားတို့ကြီးစိုးသော ဆိုဗီယက်ယူနီယံတွင် လူပေါင်းသန်းနှင့်ချီ၍ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။

နောက်ပိုင်း ဆယ်စုနှစ်များတွင် ဆိုဗီယက် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးတိုးတက်မှု ရပ်တန့်နေခဲ့ပြီး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မစ်ခေးလ်ဂေါ်ဘာချော့ လက်ထက်တွင် ဆန်းသစ်သော ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို အသက်သွင်းရန် ပွင့်လင်းမှုနှင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု ဟူသော မူဝါဒများ စတင်ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းအထမမြောက်ခဲ့ပေ။

ရုရှားနိုင်ငံသည် ဆိုဗီယက်ခေတ်အလွန် ဒီမိုကရေစီ ရည်မှန်းချက်များကို ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး ဗဟိုချုပ်ကိုင် အာဏာရှင် စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်လည်း သမ္မတဂေါ်ဘာချော့ လက်ထက် တစ်ပါတီစနစ်ကိုစွန့်လွှတ်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။

ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပြိုကွဲသွားမှုနှင့်အတူ တစ်ချိန်က အနောက်အုပ်စုများဖိန့်ဖိန့် တုန်အောင် ကြောက်လန့် ခဲ့ရသောဆိုဗီယက် တပ်မတော်ကြီးလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရလေသည်။

ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စုထံမှ အမွေဆက်ခံခဲ့သော ရုရှားတပ်မတော်ကား ဟန်သာရှိပြီး အဆန်မရှိသည့် အမြောက် အလားဖြစ်နေသည်ဟု ပြောစမှတ်ပြုကာလှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။

ဆိုဗီယက်အမွေခံဖြစ်သော ရုရှားဖယ်ဒ အရေးတွင်လည်း စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေး ပြဿနာများစွာတို့ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ရုရှားတို့တွင် အနုမြူလက်နက်များ ပိုင်ဆိုင်နေသော်လည်း မည်သူကမျှ အလေးထားမှု မရှိတော့ကာ ဥရောပလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်မှုများတွင်လည်း နေတိုးတို့၏ ပြုလုပ်စီမံလုပ်ဆောင်သမျှကို ရုရှားအနေဖြင့် လက်ပိုက် ကြည့်နေခဲ့ရသည်မှာ ကြာပြီလေဖြစ်သည်။

ထို့နောက် တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲများကို ဂရုတစိုက် ကျင်းပပြီး ယခင်သမ္မတဟောင်းများ လက်ထက်မှစတင်၍ လက်ရှိသမ္မတပူတင်ထိ လုပ်ဆောင်မှုများ အပေါ်တွင် လူကြိုက်များမှု၊ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ဦးတည် အုပ်ချုပ်မှုများကြောင့် ရုရှားသည် စွမ်းအင်ကြွယ်ဝသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် မှ ကမ္ဘာ့စစ်ရေးတွင်လည်း အင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ရောက်ရှိ ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပေသည်။ ထိုမှရှရှား၏ တပ်မတော် သည် တကျောပြန်လည်ကာတခေတ်ဆန်းလာခဲ့ပေသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ၏ စစ်ရေးအသုံးစရိတ်သည် တစ်နှစ်ကိုဒေါ်လာ ၇၆.၆ ဘီလီယံရှိနေပြီး စစ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို မြှင့်တင်ဖို့ ပြုလုပ်နေပါသည်။

စစ်သားစုဆောင်မှုစနစ်တွင် ရုရှားတို့သည်အစဉ်အလာကျင့်သုံး ခဲ့သည့် စစ်သားစုဆောင်းမှု စနစ်ပါရှိသည့် အမျိုးသားစစ်မှုထမ်းဥပဒေကို အခြေခံသည့်မဝင်မနေရစစ်မှုထမ်းစနစ်ပင် ဖြစ်သည်။

သို့သော် ထိုစနစ်သည် ခေတ်သစ် စစ်ပွဲကို ဆင်နွဲရာတွင် ကိုက်ညီမှု မရှိတော့သည့်အတွက် ရုရှားတို့သည် အနောက်အုပ်စု တပ်မတော်များကဲ့သို့ပင် ဆန္ဒအလျှောက် စစ်မှုထမ်းဆောင်သည့် စနစ်ကိုကျင့်သုံး နိုင်ရန်အတွက် ပြောင်းလဲမှုများစတင် လုပ်ဆောင်လာခဲ့သည်။

ထိုလျှော့ချမည့် အင်အားအများစုမှာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်ဖွဲ့များမှမဟုတ်ပဲအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ တပ်ဖွဲ့များ တွင်သာလျှော့ချသွား
မည်ဟု ဆိုထားပေသည်။ ရုရှားတပ်မတော်စစ်သည်အင်အားနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအား သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အညီ ဖွဲ့စည်းရပေသည်။

ရုရှားနိုင်ငံတွင် လူဦးရေ သန်း ၁၅၀ကျော်ရှိပြီး ယခင်အမြဲတမ်းစစ်သည်အင်အား ၇၉၈၅၂၇ ကျော်ရှိနေပြီးအရန်အင်
အားသည် ၂ သန်းကျော် ထိရှိပေသည်။ သို့သော်လည်းဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲကာ မြင့်တင်လာမှု့အရာ ၂၀၁၇- ခုနှစ်တွင် စစ်တပ်အမှု့ ထမ်း ဦးရေ ၁၉၀၀၃ဝဝဝ ထိရှိလာခဲ့သည်။

ရုရှားနိုင်ငံစစ်တပ်၏ကြည်းတပ်ပိုင်ဆိုင်မှု့မှာကမ္ဘာအင်အားအကြီးဆုံး တင့်ကားတပ်စုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တင့်ကားပေါင်း ၂၀၂၁၆ ပိုင်ဆိုင်ထားပါသည် ။ ၎င်း တို့တွင် Armored Fighting Vehicles- ၃၂၉၈ စီး၊ Self-Propelled Artillery- ၅၉၇၂ စီး၊ Towed Artillery- ၄၆၂၅ စီး ၊Rocket Projectors- ၃၇၉၃ စီးစသည်တို့ကို ဆိုင်ထားပါသည်။

ရုရှားနိုင်ငံ၏ ရေတပ်တွင်မူ အားကား လေယာဉ်တင်သငေ်္ဘာက – ၁ စီး၊ Frigates- ၆ စီး၊ Destroyers- ၁၅ စီး၊ Corvettes- ၈၁ စီး၊ Submarines- ၆၃ စီး၊ Patrol Craft-၂၈ စီး၊ Mine Warfare Vessels- ၄၆ စီး ၊ Naval
Assets-၃၅၂ စီးစသည်တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ ရေတပ်အင်အား ပိုင်ဆိုင်မှုတွင်လည်းခေတ်မှီလက်နက်ဆန်းများ တပ်ဆင်အသုံးပြုကာစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများကိုလည်း အစဉ်ဆိုသလို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

ရှရှား၏ လေတပ်အင်အား သည်ကား လောယာဉ်ပေါင်း ၃၇၉၄ စင်းပိုင်ဆိုင်ထားပြီး Fighter Aircraft- ၈၀၆ စီး၊ Helicopter -၁၃၈၉ (တိုက်ခိုက်ရေး ၄၉၀ စီး) Attack Aircraft- ၁၄၃၈ စီး၊ Transport Aircraft- ၁၁၂၄ စီး ၊ Trainer Aircraft- ၃၈၇ စီး နှင့် စီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါသည်။ သိုဖြစ်၍ ရုရှားနိုင်ငံ၏ လေ တပ်အင်အားသည်လည်း တောင့်တင်းခိုင်မာသော အခြေ အနေတစ်ခုတွင် ရပ်တည်နေနိုင်ပြီး ထပ်မံတိုးချဲ့ ကာအဆင့်မြင့်တင်နေမှုများအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။

လွန်ခဲ့သောကာလကပင်ရုရှားတပ်မတော်သည် တရပ်လုံးအနေဖြင့်ကွပ်ကဲမှုနှင့် ကြီးကြပ်မှု ကဏ္ဍ၊ တပ်သားသစ် စုဆောင်းမှု ကဏ္ဍ၊ လက်နက် တပ်ဆင် ထုတ်လုပ်ရေး ကဏ္ဍ၊ အထူးစစ်ဆင်ရေး ကဏ္ဍနှင့် အနုမြူ လက်နက် ကဏ္ဍ များတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။

၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် ရုရှားတပ်မတော်သည် အမေရိကန် နိုင်ငံကဲ့သို့ပင် စစ်မြေပြင်ရှိ တပ်မှူးကို လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အဝပေးသည့် ကွပ်ကဲမှု စနစ်ကိုစတင် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် မူလက ရှိနေသည့် စစ်ဒေသခြောက်ခုနှင့် ရေတပ်တော် လေးခုကို အနောက် ဥရောပဒေသပါဝင်သော အနောက်ပိုင်းဒေသကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် ၊ ဗဟိုအာရှ ဒေသပါဝင်သော တောင်ပိုင်း ဒေသကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်၊ အာရှဒေသပါဝင်သော အရှေ့ပိုင်းဒေသကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ်များအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်း
ခဲ့ပေသည်။

ရုရှားနှင့် အမေရိကန် နိုင်ငံတို့ ချုပ်ဆိုထားသည့် မဟာဗျူဟာ လက်နက်လျှော့ချရေး စာချုပ်တွင် အများဆုံးထားရှိ နိုင်သည့် နူျုကလီးယား ထိပ်ဖူးအရေအတွက်ကို ၂၂ဝဝ အထိခွင့်ပြုထားပြီးဖြစ်ရာ ရုရှားတို့ အနေဖြင့် အများဆုံးထား နိုင်သည့်
အရေအတွက်သို့ ရောက်အောင် ဆောင်ရွက် သွားနေသည်ကို တွေရပေမည်။

ထိုကဲ့သို့ အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့် သကဲ့သို့တစ်ဖက်ကလည်း ရှိပြီးဒုံးပျံများကို ပိုမိုခေတ်မီသည့်ဒုံးပျံအမျိုးအစားများ
နှင့် အစားထိုး နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပေသည်။

ရုရှားစစ်ရေးကျွမ်းကျင် သူများကအမေရိကန်တို့၏ ဒုံးပျံကာကွယ်ရေးစနစ်ကို ၂ဝ၂ဝ ပြည့်နှစ်မှသာ တိုက်ပွဲဝင်ရန် အသင့် အနေအထားဖြစ်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး ထိုအချိန်တွင် ရုရှားတို့၏ အနျုမြူတပ်ဖွဲ့များသည်လည်း ထိုစနစ်ကိုကျော်လွှား နိုင်စွမ်းရှိနေမည်ဟု သုံးသပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ရှရှားဟာ နျုကလီးယားလက်နက်ပေါင်း ၈၅၀၀ ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာအင်အားကြီစစ်အင်းအား အကောင်းဆုံး
ဆယ်နိုင်ငံစာရင်း ဝင်လည်းဖြစ်သကဲ့သို့ ယခုလက်ရှိ အခြေအနေတွင် ရုရှား၏ စစ်ရေးအင်အား တောင့်တင်း ခိုင်မာမှုများသည် ခန့်မှန်းပြောဆိုရန် ခက်လောက်အောင်ပင်တိုးတက်ကောင်းမွန်နေသေတပ်မတော် ကိုဖွဲ့စည်းထားနိုင်ခဲ့ပေသည်။

(ပြည့်စုံမှု့နည်းလွဲမှားမှု့ရှိက စာရေးသူအမှားသာဖြစ်သည်။)
လတ်တလော ပြောင်းလည်းတိုးတက်မှုများမပါသေးပေ ။