တူရကီ စစ္တပ္ေၾကာင့္ အာဖရင္ေဒသ၌ ကားဒစ္ လူမ်ဳိးေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထြက္ေျပးေနရ

[Zawgyi]
ဆီးရီးယား သမၼတ အာဆတ္သည္ ႐ုရွားေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျဖင့္ ဒမတ္စကပ္ အျပင္ဘက္ႏွင့္ ေဂါက္တာ ေဒသကို ထိုးစစ္ဆင္တုိက္ခုိက္ေနစဥ္ ေဝဖန္မႈမ်ားၾကားမွ တူရကီကလည္း အာဖရင္ေဒသကို ထိုးစစ္ မ်ား ထပ္မံအရွိန္ျမႇင့္တင္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဖရင္ေဒသသည္ ဆီးရီးယား၌ရွိသည့္ ကားဒစ္လူမ်ဳိး အမ်ားဆံုး ေနထိုင္ရာေဒသျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ေနသကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ခြင့္လည္းရွိသည္။

ယခု ကားဒစ္စစ္တပ္ကိုပင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ ထား ကာ ၎၏ႏိုင္ငံကို ထိမည္စိုးသည့္ တူရကီက ထိုစစ္တပ္ရွိသည္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အာဖရင္ကို ထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကားဒစ္တို႔ကို သူပုန္ဟု အၿမဲတမ္းေျပာတတ္သည့္ အာဒိုဂန္ေၾကာင့္ ယခု အာဖရင္၌ ထြက္ေျပးေနရသည့္ လူေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာကလည္း ဘာမွမလုပ္ႏိုင္ေသးေပ။

တျခားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၌ မြတ္စလင္ လူမ်ဳိးစုတို႔ ဒုကၡေရာက္လွ်င္ အာဒိုဂန္က အစုလုိက္ အၿပံဳလုိက္ လူမ်ဳိးသုဥ္း သတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု ထိုႏိုင္ငံကို ဖိအားေပးေဝဖန္သည္။ ၎လုပ္ႏိုင္သမွ် ေဝဖန္ေရး၊ ဖိအားေပးေရး စသည့္ အလုပ္မွန္သမွ်လုပ္သည္။ ယခု ၎ေၾကာင့္ အာဖရင္၌ ကားဒစ္တို႔ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ ထြက္ေျပးေနရၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏တိုက္ခိုက္မႈကို ၎ကအၾကမ္းဖက္ႏွိမ္နင္းေရးဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ကာ ကုလ သမဂၢက ရပ္ခုိင္း သည္ကိုပင္ လက္တစ္လံုးျခားလုပ္ကာ ဂ႐ုမစိုက္ေရွာင္ထြက္ၿပီး ၎တိုက္ခ်င္သည့္စစ္ကို တိုက္ေနသည္။ အာဖရင္ျပည္နယ္ရွိ အဓိကၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို သိမ္းယူႏိုင္ရန္အထိ အာဒိုဂန္ ႀကိဳးပမ္းေနၿပီး မၾကာေသးမီကပင္ အာဖရင္ျပည္နယ္ ျပင္ပစည္းမ်ားကို အာဒိုဂန္ပိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္တက္ကာ အာဖရင္ကို ဝင္သိမ္းခ်င္သည့္ အခ်ိန္ ဝင္သိမ္း၍ရသည္ဟု ဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုလသမဂၢလံုၿခံဳေရး ေကာင္စီက ေဂါက္တာရွိ ဆီးရီးယားထိုးစစ္ကို ရပ္တန္႔ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အာဒိုဂန္က ေဂါက္တာကိုသာ ရည္ၫႊန္းသည္။ ၎ထိုးစစ္ဆင္ေနသည့္ အာဖရင္ေဒသကို မပါဝင္ဟူ၍ ယခုအခ်ိန္ထိ အထူးတပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အဓိက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ထပ္မံထိုးစစ္ဆင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တူရကီ၌ ကားဒစ္ဆိုသည့္ လူမ်ဳိးစု စကားလံုးကို တရားဝင္ေခၚခြင့္မရွိဘဲ လူၾကားထဲတြင္ တရားဝင္အသံုးျပဳခဲ့လွ်င္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ် ခံရမည္ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ရွိသည့္ လူမ်ဳိးစုကို အႏိုင္က်င့္ကာ အာဏာကိုအသံုးခ်ၿပီး ကန္႔သတ္ထား ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကားဒစ္လူမ်ဳိး ၃၅ သန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုက တူရကီ၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ္ႏွင့္ အီရန္တို႔၌ ေနထိုင္သည္။ တူရကီ၌ဆိုလွ်င္ ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ကားဒစ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ကားဒစ္ပါတီ မ်ားအား တရားမဝင္ အသင္းအဖြဲ႕အျဖစ္ နာမည္သြင္းခံရကာ အၾကမ္းဖက္စာရင္းပင္ ဝင္ေနသည္။ ထိုေခါင္းစဥ္ေအာက္ကပင္ ကားဒစ္တို႔ကို တူရကီတို႔ ယခုအခ်ိန္ ႀကိဳက္သည့္ေနရာ၌ စစ္ျပဳေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအစဥ္အလာက ၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္ တူရကီ၌ စစ္အာဏာ သိမ္းခဲ့သည့္ျဖစ္စဥ္ ေနာက္ပိုင္း အလို အေလ်ာက္ ေပၚလာသည့္စနစ္ျဖစ္ကာ ကားဒစ္ဆိုသည့္ လူနည္းစုက အႀကီးဆံုး လူမ်ဳိးစုတုိ႔၏ လူသိရွင္ၾကား အႏွိမ္ခံထား ရသည္ကို မည္သူမွ် သိပ္အဖက္မလုပ္ၾကေပ။ ထိုအခ်က္ကပင္ အာဒိုဂန္အတြက္ အေ ကာင္းဆံုး အေၾကာင္း ျပခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ကာ တရားခံက မည္သူ႔ကို လက္ညိႇဳးထိုးျပရမလဲ မသိျဖစ္ေနသည္။ ယခု ကားဒစ္ဆိုသည္မွာ နာမည္ေကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ၌ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕။

အီရတ္ႏွင့္ ဆီးရီးယား စစ္မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၌ စစ္ေသြးၾကြတို႔ကို အေကာင္းမြန္ဆံုး ႏွိမ္နင္းျပခဲ့သည္။ အီရတ္အတြက္ အဓိကတိုက္ေပးခဲ့သည္ ဆိုလွ်င္လည္း မမွားႏိုင္ေပ။ အီရတ္တို႔ IS ကို ေမာင္းထုတ္ႏိုင္ၿပီဟု ေၾကညာၿပီးၿပီးခ်င္း ကားဒစ္တို႔ကို ၎၏ႏုိင္ငံအတြင္း၌ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္ ေနရာတစ္ေနရာေပးမည္ ဆိုသည္။ လူအထင္ႀကီးေအာင္ ဘဂၢဒက္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေလေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးပင္ ပ်ံသန္းေပးမည္ ဟုဆိုခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သိပ္မၾကာလိုက္။ အီရတ္စစ္တပ္မ်ားက ကားဒစ္တို႔ကို ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေပးမည္ဆိုသည့္ေနရာကို စစ္တပ္အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ဝင္ေရာက္ တိုက္ခုိက္ေတာ့သည္။ ကားဒစ္တို႔ ေသေျပးရွင္ေျပး ေျပးခဲ့ရသည္။ ယခုေအးခ်မ္းစြာေနသည့္ ဆီးရီးယားရွိ အာဖရင္ေဒသ၌လည္း ေသေျပးရွင္ေျပး ေျပးေနရျပန္သည္။

ႏုိင္ငံတကာအလယ္၌ နာမည္ေကာင္းရခဲ့သည့္အတြက္ ကားဒစ္တို႔ ျပန္ရသည့္ အရာကဘာလဲဟု ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္လာသည္။ ၎ကိုေကာင္းခ်ီးေပးခဲ့သည့္ အေနာက္အုပ္စု ဘယ္မွာလဲ။ ဘာမွမလုပ္ေပးႏိုင္။ IS တို႔ႏွင့္ တိုက္ခဲ့စဥ္က လည္း ကားဒစ္လူမ်ဳိး အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို စေတးခဲ့ရသည္။ ယခု အီရတ္စစ္တပ္ႏွင့္ တူရကီစစ္တပ္တို႔ ေၾကာင့္လည္း ၎၏လူမ်ဳိးမ်ားကို စေတးခဲ့ရသည္။ ကားဒစ္တို႔ကို အဘက္ဘက္မွ သုတ္သင္ခ်င္ေနသည္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ခြင့္ျပဳေပးေနသည္။ ဘယ္မလဲ ၎တို႔အတြက္ နားခိုစရာ၊ ဘယ္မလဲ ၎တို႔ျပန္ရ သည့္ရလဒ္။ တူရကီတို႔ကေတာ့ မည္သူဘာေျပာေျပာ ၎လုပ္ခ်င္တာကိုလုပ္ေနသည္။ အထူးရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို ေလေၾကာင္း၊ ၾကည္းေၾကာင္း လက္နက္အျပည့္အစံုႏွင့္ ထိုးစစ္ဆင္ေစကာ ကားဒစ္တို႔ အသက္ေ ပါင္းမ်ားစြာ ဆံုး႐ႈံးပါေစ ဂ႐ုမစိုက္ေပ။

ကားဒစ္တို႔ကို ဂ႐ုစိုက္သည့္ ႏိုင္ငံဆို၍ ဥေရာပမွ ဆြီဒင္တစ္ႏုိင္ငံသာ ရွိသည္။ ဆီြဒင္အစုိးရေရွ႕ေနမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အာဒိုဂန္ကို လူမ်ဳိးသုဥ္းသတ္ျဖတ္မႈႏွင့္ တရားစြဲခဲ့ၾကသည္။ ၎၏ႏုိင္ငံကို ဝင္လာလွ်င္ ဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ဝရမ္းပင္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ တျခားႏုိင္ငံမ်ား ကေတာ့ တုတ္တုတ္မွ်ပင္မလႈပ္ၾက။ သမုိင္းကိုျပန္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ခန္႔က တူရကီတို႔ႏွင့္ ကားဒစ္လူမ်ဳိးစုတို႔ၾကား ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီး ကားဒစ္တို႔ကို ရြာမ်ားမွ ႏွင္ထုတ္၍ ရွိသည့္ ကားဒစ္အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို တရားမဝင္အျဖစ္ ေၾကညာသည္။

တူရကီစစ္သားမ်ားက ေတြ႕သည့္ေနရာ၌ ႐ိုက္သတ္သည္။ ထိုအခ်ိန္ကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ကားဒစ္တို႔ အဆိုးရြား ဆံုး အေျခအေနကို ရင္ဆိုင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ကုလသမဂၢႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာကပင္ အၾကမ္းဖက္ သမားစာရင္းသြင္းထားလိုက္ေသးသည္။ ယခု အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကို ႏုိင္ငံႀကီးမ်ားေရွ႕တြင္ လုပ္ျပေ နေတာ့လည္း ကုလသမဂၢ၏ မ်က္ႏွာသာေပးမႈ မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ တူရကီထိုးစစ္ကိုပင္ ရပ္တန္႔မေပးႏိုင္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကားဒစ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွာ ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးျဖစ္ေန၏။ အေမရိကန္ကလည္း ထရမ့္တက္ လာသည့္ေနာက္ပိုင္း ကားဒစ္အေရးကို ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနသည္။ ဆီးရီးယား ဆိုသည္မွာလည္း ႐ုရွားႏွင့္ တူရကီက အဆင္ေျပေနေသာေၾကာင့္ တူရကီစစ္တပ္ကို ဘာမွ်မလုပ္ရဲ။ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ ေလသံပင္ ေကာင္းေကာင္းမဟ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကားဒစ္တို႔ ကူရာမဲ့ ဘဝျဖစ္ေနသည္။ တူရကီတို႔က ယခုအခ်ိန္ထိ ထိုးစစ္ကို မရပ္တန္႔ေသးသည့္အျပင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကိုပါ ထပ္မံတုိက္ခုိက္လာ ေနေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ထြက္ေျပးရသည့္ ကားဒစ္လူမ်ဳိးဦးေရက ပိုမ်ားလာစရာ ရွိေနပါေၾကာင္း ေရး သား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

[Unicode]
ဆီးရီးယား သမ္မတ အာဆတ်သည် ရုရှားကျောထောက်နောက်ခံဖြင့် ဒမတ်စကပ် အပြင်ဘက်နှင့် ဂေါက်တာ ဒေသကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေစဉ် ဝေဖန်မှုများကြားမှ တူရကီကလည်း အာဖရင်ဒေသကို ထိုးစစ် များ ထပ်မံအရှိန်မြှင့်တင်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အာဖရင်ဒေသသည် ဆီးရီးယား၌ရှိသည့် ကားဒစ်လူမျိုး အများဆုံး နေထိုင်ရာဒေသဖြစ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့်နေသကဲ့သို့ လွတ်လပ်ခွင့်လည်းရှိသည်။

ယခု ကားဒစ်စစ်တပ်ကိုပင် ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် ထား ကာ ၎င်း၏နိုင်ငံကို ထိမည်စိုးသည့် တူရကီက ထိုစစ်တပ်ရှိသည်ဆိုသည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် အာဖရင်ကို ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကားဒစ်တို့ကို သူပုန်ဟု အမြဲတမ်းပြောတတ်သည့် အာဒိုဂန်ကြောင့် ယခု အာဖရင်၌ ထွက်ပြေးနေရသည့် လူပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်အထိ ရှိလာပြီဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာကလည်း ဘာမှမလုပ်နိုင်သေးပေ။

တခြားနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ မွတ်စလင် လူမျိုးစုတို့ ဒုက္ခရောက်လျှင် အာဒိုဂန်က အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူမျိုးသုဉ်း သတ်ဖြတ်နေသည်ဟု ထိုနိုင်ငံကို ဖိအားပေးဝေဖန်သည်။ ၎င်းလုပ်နိုင်သမျှ ဝေဖန်ရေး၊ ဖိအားပေးရေး စသည့် အလုပ်မှန်သမျှလုပ်သည်။ ယခု ၎င်းကြောင့် အာဖရင်၌ ကားဒစ်တို့ ထောင်နှင့်ချီ ထွက်ပြေးနေရပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏တိုက်ခိုက်မှုကို ၎င်းကအကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ကုလ သမဂ္ဂက ရပ်ခိုင်း သည်ကိုပင် လက်တစ်လုံးခြားလုပ်ကာ ဂရုမစိုက်ရှောင်ထွက်ပြီး ၎င်းတိုက်ချင်သည့်စစ်ကို တိုက်နေသည်။ အာဖရင်ပြည်နယ်ရှိ အဓိကမြို့ကြီးများကို သိမ်းယူနိုင်ရန်အထိ အာဒိုဂန် ကြိုးပမ်းနေပြီး မကြာသေးမီကပင် အာဖရင်ပြည်နယ် ပြင်ပစည်းများကို အာဒိုဂန်ပိုင်နေပြီဖြစ်သည်။

ထို့ကြောင့် ယခုနောက်တစ်ဆင့် ထပ်တက်ကာ အာဖရင်ကို ဝင်သိမ်းချင်သည့် အချိန် ဝင်သိမ်း၍ရသည်ဟု ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေး ကောင်စီက ဂေါက်တာရှိ ဆီးရီးယားထိုးစစ်ကို ရပ်တန့်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အာဒိုဂန်က ဂေါက်တာကိုသာ ရည်ညွှန်းသည်။ ၎င်းထိုးစစ်ဆင်နေသည့် အာဖရင်ဒေသကို မပါဝင်ဟူ၍ ယခုအချိန်ထိ အထူးတပ်ဖွဲ့များနှင့် အဓိက မြို့ကြီးများကို ထပ်မံထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ တူရကီ၌ ကားဒစ်ဆိုသည့် လူမျိုးစု စကားလုံးကို တရားဝင်ခေါ်ခွင့်မရှိဘဲ လူကြားထဲတွင် တရားဝင်အသုံးပြုခဲ့လျှင် ဖမ်းဆီးထောင်ချ ခံရမည်ဖြစ်သည်။

အမှန်တကယ်ရှိသည့် လူမျိုးစုကို အနိုင်ကျင့်ကာ အာဏာကိုအသုံးချပြီး ကန့်သတ်ထား ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိ ကားဒစ်လူမျိုး ၃၅ သန်းခန့်ရှိပြီး အများစုက တူရကီ၊ ဆီးရီးယား၊ အီရတ်နှင့် အီရန်တို့၌ နေထိုင်သည်။ တူရကီ၌ဆိုလျှင် နိုင်ငံလူဦးရေ၏ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကားဒစ်တို့ဖြစ်ပြီး ကားဒစ်ပါတီ များအား တရားမဝင် အသင်းအဖွဲ့အဖြစ် နာမည်သွင်းခံရကာ အကြမ်းဖက်စာရင်းပင် ဝင်နေသည်။ ထိုခေါင်းစဉ်အောက်ကပင် ကားဒစ်တို့ကို တူရကီတို့ ယခုအချိန် ကြိုက်သည့်နေရာ၌ စစ်ပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအစဉ်အလာက ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ် တူရကီ၌ စစ်အာဏာ သိမ်းခဲ့သည့်ဖြစ်စဉ် နောက်ပိုင်း အလို အလျောက် ပေါ်လာသည့်စနစ်ဖြစ်ကာ ကားဒစ်ဆိုသည့် လူနည်းစုက အကြီးဆုံး လူမျိုးစုတို့၏ လူသိရှင်ကြား အနှိမ်ခံထား ရသည်ကို မည်သူမျှ သိပ်အဖက်မလုပ်ကြပေ။ ထိုအချက်ကပင် အာဒိုဂန်အတွက် အေ ကာင်းဆုံး အကြောင်း ပြချက် တစ်ခုဖြစ်ကာ တရားခံက မည်သူ့ကို လက်ညှိုးထိုးပြရမလဲ မသိဖြစ်နေသည်။ ယခု ကားဒစ်ဆိုသည်မှာ နာမည်ကောင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၌ ကျော်ကြားနေသည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။

 

အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယား စစ်မျက်နှာပြင်များ၌ စစ်သွေးကြွတို့ကို အကောင်းမွန်ဆုံး နှိမ်နင်းပြခဲ့သည်။ အီရတ်အတွက် အဓိကတိုက်ပေးခဲ့သည် ဆိုလျှင်လည်း မမှားနိုင်ပေ။ အီရတ်တို့ IS ကို မောင်းထုတ်နိုင်ပြီဟု ကြေညာပြီးပြီးချင်း ကားဒစ်တို့ကို ၎င်း၏နိုင်ငံအတွင်း၌ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နှင့် နေရာတစ်နေရာပေးမည် ဆိုသည်။ လူအထင်ကြီးအောင် ဘဂ္ဂဒက်နှင့် တိုက်ရိုက်လေကြောင်း ဆက်သွယ်ရေးပင် ပျံသန်းပေးမည် ဟုဆိုခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်း သိပ်မကြာလိုက်။ အီရတ်စစ်တပ်များက ကားဒစ်တို့ကို ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးမည်ဆိုသည့်နေရာကို စစ်တပ်အင်အားအလုံးအရင်းဖြင့် ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်တော့သည်။ ကားဒစ်တို့ သေပြေးရှင်ပြေး ပြေးခဲ့ရသည်။ ယခုအေးချမ်းစွာနေသည့် ဆီးရီးယားရှိ အာဖရင်ဒေသ၌လည်း သေပြေးရှင်ပြေး ပြေးနေရပြန်သည်။

နိုင်ငံတကာအလယ်၌ နာမည်ကောင်းရခဲ့သည့်အတွက် ကားဒစ်တို့ ပြန်ရသည့် အရာကဘာလဲဟု မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်းကိုကောင်းချီးပေးခဲ့သည့် အနောက်အုပ်စု ဘယ်မှာလဲ။ ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်။ IS တို့နှင့် တိုက်ခဲ့စဉ်က လည်း ကားဒစ်လူမျိုး အသက်ပေါင်းများစွာကို စတေးခဲ့ရသည်။ ယခု အီရတ်စစ်တပ်နှင့် တူရကီစစ်တပ်တို့ ကြောင့်လည်း ၎င်း၏လူမျိုးများကို စတေးခဲ့ရသည်။ ကားဒစ်တို့ကို အဘက်ဘက်မှ သုတ်သင်ချင်နေသည်ကို နိုင်ငံတကာမှ ခွင့်ပြုပေးနေသည်။ ဘယ်မလဲ ၎င်းတို့အတွက် နားခိုစရာ၊ ဘယ်မလဲ ၎င်းတို့ပြန်ရ သည့်ရလဒ်။ တူရကီတို့ကတော့ မည်သူဘာပြောပြော ၎င်းလုပ်ချင်တာကိုလုပ်နေသည်။ အထူးရဲတပ်ဖွဲ့များကို လေကြောင်း၊ ကြည်းကြောင်း လက်နက်အပြည့်အစုံနှင့် ထိုးစစ်ဆင်စေကာ ကားဒစ်တို့ အသက်ေ ပါင်းများစွာ ဆုံးရှုံးပါစေ ဂရုမစိုက်ပေ။

ကားဒစ်တို့ကို ဂရုစိုက်သည့် နိုင်ငံဆို၍ ဥရောပမှ ဆွီဒင်တစ်နိုင်ငံသာ ရှိသည်။ ဆွီဒင်အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ဥပဒေပြု လွှတ်တော်အမတ်များက အာဒိုဂန်ကို လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုနှင့် တရားစွဲခဲ့ကြသည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံကို ဝင်လာလျှင် ဖမ်းဆီးနိုင်ရန် ဝရမ်းပင်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ တခြားနိုင်ငံများ ကတော့ တုတ်တုတ်မျှပင်မလှုပ်ကြ။ သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်မည်ဆိုလျှင် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း ၄ဝ ကျော်ခန့်က တူရကီတို့နှင့် ကားဒစ်လူမျိုးစုတို့ကြား ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီး ကားဒစ်တို့ကို ရွာများမှ နှင်ထုတ်၍ ရှိသည့် ကားဒစ်အသင်းအဖွဲ့များကို တရားမဝင်အဖြစ် ကြေညာသည်။

တူရကီစစ်သားများက တွေ့သည့်နေရာ၌ ရိုက်သတ်သည်။ ထိုအချိန်ကတည်းက ယခုအချိန်ထိ ကားဒစ်တို့ အဆိုးရွား ဆုံး အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံး ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာကပင် အကြမ်းဖက် သမားစာရင်းသွင်းထားလိုက်သေးသည်။ ယခု အကောင်းဆုံးအချိန်ကို နိုင်ငံကြီးများရှေ့တွင် လုပ်ပြေ နတော့လည်း ကုလသမဂ္ဂ၏ မျက်နှာသာပေးမှု မရှိပေ။ ထို့ပြင် တူရကီထိုးစစ်ကိုပင် ရပ်တန့်မပေးနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့်ပင် ကားဒစ်တို့မျှော်လင့်ချက်မှာ ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးဖြစ်နေ၏။ အမေရိကန်ကလည်း ထရမ့်တက် လာသည့်နောက်ပိုင်း ကားဒစ်အရေးကို ရေငုံနှုတ်ပိတ်နေသည်။ ဆီးရီးယား ဆိုသည်မှာလည်း ရုရှားနှင့် တူရကီက အဆင်ပြေနေသောကြောင့် တူရကီစစ်တပ်ကို ဘာမျှမလုပ်ရဲ။ ခြိမ်းခြောက်သည့် လေသံပင် ကောင်းကောင်းမဟ။ ထို့ကြောင့် ကားဒစ်တို့ ကူရာမဲ့ ဘဝဖြစ်နေသည်။ တူရကီတို့က ယခုအချိန်ထိ ထိုးစစ်ကို မရပ်တန့်သေးသည့်အပြင် မြို့ကြီးများကိုပါ ထပ်မံတိုက်ခိုက်လာ နေသောကြောင့် နောက်ထပ်ထွက်ပြေးရသည့် ကားဒစ်လူမျိုးဦးရေက ပိုများလာစရာ ရှိနေပါကြောင်း ရေး သား တင်ပြလိုက်ရပါသည်။